Artikel over tolkdiensten

Het inzetten van een tolk is vaak van essentieel belang wanneer u er behoefte aan heeft om met diverse internationale partners te communiceren. Het gebruikmaken van de expertise van een professionele tolk, ter plaatse of online, die onder meer vakbekwaam is en vloeiend en duidelijk spreekt) stelt u in staat om over grenzen heen ongeacht welke taal met al uw partners en multiculturele teams te communiceren. Bij ViaVerbia kunnen wij binnen elke context werken (zoals bedrijfsvergaderingen, conferenties, handelsbeurzen en wetenschappelijke presentaties), zowel op afstand (tolken per video of telefonisch tolken) als in persoon (consecutief tolken of verbindingstolken).

 

Tolk en vertaler: verschillen en overeenkomsten
Door Frédéric Ibanez, Professionele vertalingen
Tolken en vertalen zijn twee beroepen die behoren tot de omvangrijke sector van de meertalige communicatie. Maar wat zijn hun overeenkomsten en wat onderscheidt hen? Alphatrad maakt de balans op van deze twee taalkundige disciplines, die in veel situaties broodnodig zijn en elk hun eigen kenmerken hebben.  
Lees meer
Alles wat u moet weten over het beroep juridisch tolk
Door Frédéric Ibanez, Tolkdiensten
Welke rol speelt een juridisch tolk? Wanneer wordt er een beroep gedaan op zijn of haar diensten en over welke vaardigheden dient deze professional te beschikken? Hieronder staan enkele wetenswaardigheden over het beroep juridisch tolk.  
Lees meer
Tips voor een effectieve online vergadering met behulp van een tolk
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
In een zakenwereld die is veranderd door de Covid-19-pandemie, worden telefoon- en videoconferenties vanwege contact- en reisbeperkingen, vooral op gebied van beeldschermwerk, steeds vaker onontkoombaar. Onze werkgewoontes hebben zich vaak al aangepast aan dit veranderingsproces. Velen zijn al lang vertrouwd met deze interne en/of externe bedrijfscommunicatie, omdat ook tot nu toe een persoonlijke ontmoeting met de gespreksdeelnemers vaak niet doelmatig leek.
Lees meer
Welke tools zijn het meest geschikt voor videoconferenties
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
Talrijke programma's maken het tegenwoordig mogelijk om een videoconferentie te organiseren. Een aantal daarvan zijn gratis en maken slechts beperkt gebruik mogelijk, voor andere moet worden betaald en deze zijn bedoeld voor professioneel en regelmatig gebruik. Bij het online tolken van de videoconferenties van onze klanten, maken we gebruik van de meest gebruikte, hieronder voorgestelde platforms.
Lees meer
Online tolken - belangrijke voordelen
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
Nu we vol in de Coronacrisis zitten, zijn videoconferenties een stuk belangrijker geworden. Dit geldt in het bijzonder voor online tolken, ook wel tolken op afstand genoemd, waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt door bedrijven. Dit soort tolken biedt een werkend en snel alternatief voor een meertalig gesprek. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen.  
Lees meer
Telefoon- of videotolken met Chinese handelspartners
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
Handelspartnerschappen zijn, zoals alle betrekkingen, opgebouwd op een vorm van vertrouwen en wederzijdse waardering. Zelfs als alle deelnemers uit dezelfde cultuur afkomstig zijn, is het niet altijd eenvoudig en bij zakenpartners uit verre culturen wil men natuurlijk een zo aangenaam mogelijke sfeer, omdat kleine misverstanden onontkoombaar zijn.
Lees meer
telefoontolken
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
De globalisering is ondertussen in veel levenssferen normaal geworden. Vooral in de handelswereld heeft men contacten over de hele wereld en de communicatie met klanten, leveranciers en zakenpartners vindt plaats via verschillende kanalen. Het directe gesprek speelt echter nog altijd de belangrijkste rol, want daarbij kunnen snel basisafspraken worden gemaakt, of complexe samenhangen worden duidelijk gemaakt zonder omwegen of wachten op belangrijke antwoorden.
Lees meer
Tolken Tolkenbureau Amsterdam Nederland
Door Frédéric Ibanez, Taaldiensten
Bij consecutief tolken vindt de vertaling uitgesteld plaats. De tolk maakt aantekeningen tijdens de originele voordracht en vertaalt aan het eind de inhoud van de toespraak. Dat maakt het voor de toehoorders gemakkelijker de vertaalde inhoud of complexe verbanden te begrijpen die in een vreemde taal worden voorgedragen. Vaak wordt deze vorm van vertalen gebruikt bij toespraken om de toehoorders de mogelijkheid te geven de originele tekst zelf te horen, ook als ze de vreemde taal niet perfect beheersen.
Lees meer