Artikel over professionele medische vertalingen

Bij medische vertalingen is geen ruimte voor fouten, aangezien een kleine vertaalfout zeer ernstige gevolgen kan hebben. Vanwege deze uitdagingen vertrouwt ViaVerbia uw medische en farmaceutische documenten (zoals medische aantekeningen, rapporten, voorschriften (recepten), medische papieren, verklaringen of vertalingen in verband met Covid-19) toe aan gespecialiseerde vertalers met expertise in de gezondheidszorg. Daarom kunt u erop vertrouwen dat uw einddocumenten foutloos en zeer nauwkeurig worden vertaald.

 

Vertaling van medische voorschriften: alle bijzonderheden
Door Frédéric Ibanez, Professionele medische vertalingen
De vertaling van medische voorschriften, een essentiële stap voor het verkrijgen van geneesmiddelen tijdens een reis in het buitenland, vereist specifieke expertise en een grondige kennis van de namen van geneesmiddelen en de instructies voor het gebruik ervan. Hierna gaan we dieper in op de bijzonderheden van het vertalen van medische voorschriften en de problemen die daarbij komen kijken.  
Lees meer
Wetenschappelijk vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele medische vertalingen
Wetenschappelijk vertalen brengt een groot aantal uitdagingen en specifieke kenmerken met zich mee, die vereisen dat de vertaler over bepaalde zeer specifieke vaardigheden beschikt. We bekijken de kenmerken van dit type vertaling en de expertise die nodig is om ze uit te voeren.  
Lees meer
De vereisten bij het vertalen van medische documenten
Door Frédéric Ibanez, Professionele medische vertalingen
Medische vertalingen vormen een bijzondere uitdaging en vereisen een vertaler met zeer specifieke competenties. Dit is in het bijzonder van toepassing op het vertalen van medische documenten. Vooral handgeschreven documenten vormen altijd een enorme uitdaging voor de vertaler. Daarom is het belangrijk gebruik te maken van een gespecialiseerde expert die vertrouwd is met dit soort diensten.  
Lees meer
Vertalingen voor onderwerpen in verband met het coronavirus
Door Frédéric Ibanez, Professionele medische vertalingen
Covid-19 (coronavirus SARS-CoV-2; coronavirus disease 2019) is een virus dat in 2019 voor het eerst is voorgekomen in China. Het virus behoort daarbij tot de stam van coronavirussen die meestal bepaalde zoogdieren of vogels treffen en in het menselijk lichaam in de regel slechts een lichte verkoudheid veroorzaken. Virussen kunnen echter veranderen (muteren) en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Lees meer