Technische vertaling in het Engels: woordenlijst uit de automobielsector